Ամբուլատոր վիրահատություններ

  • Փոքր բարորակ նորագոյացությունների հեռացում տեղային անզգայացման պայմաններում
  • Աթերոմայի հեռացում
  • Լիպոմայի հեռացում
  • Քթոսկրերի ռեդրեսացիա
  • Եղունգի հեռացում
  • Ներհրված եղունգի կորեկցիա
  • Մատի ծայրատի ձևավորում
  • Աբսցեսների բացազատում, դրենավորում
  • Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում
adminԱմբուլատոր վիրահատություններ