Ընդհանուր Վիրաբուժություն

 • Մաստէկտոմիա
 • Կրծքագեղձի հանգույցի հեռացում
 • Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում
 • Դիաֆրագմալ ճողվածքի պլաստիկա լապարասկոպիկ
 • Հետորովայնամզային տարածության գոյացությունների հեռացում
 • Խոլեցիստէկտոմիա լապարասկոպիկ
 • Խոլեցիստէկտոմիա լապարասկոպիկ
 • Էխինոկոկէկտոմիա
 • Ուրախուսի հատում
 • Ուրախուսի հատում թարախային օմֆալիտի դեպքում
 • Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ
 • Աղու ստոմայի վերականգնում
 • Ճողվածքահատումներ աճուկային և ազդրային ճողվածքների դեպքում էնդոպրոթեզավորումով
 • Ճողվածքահատումների վենտրալ ճողվածքների դեպքում էնդոպրոթեզավորումով
 • Ճողվածքահատումներ հետվիրահատական վենտրալ ճողվածքների դեպքում էնդոպրոթեզավորումով
 • Ապենդէկտոմիա
 • Ստրումէկտոմիա
 • Վահանձև գեղձի սուբտոտալ մասնահատում
 • Ստորին վերջույթների վենէկտոմիա
 • Ստորին վերջույթների ներերակային լազերային կոագուլյացիա
 • Կրոսէկտոմիա
adminԸնդհանուր Վիրաբուժություն